tisdag 3 april 2012

450 stycken?

Så har då rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund lagt fram sitt förslag till regeringen. Det är en tämligen diger läsning på några hundratals sidor. Jag har inte läst den än, men ska försöka dra igenom den under påskhelgen.

I sammanfattningen så står det så här:
"Det finns ett brett stöd för att Sverige ska bevara och hysa livskraftiga stammar av björn, järv, lodjur och varg. Riksdagen har slagit fast att rovdjuren långsiktigt ska finnas kvar i den svenska faunan. Samtidigt kan rovdjuren orsaka betydande ekonomisk skada och på andra sätt påverka människors livskvalitet negativt. Att kombinera rovdjursförekomst med renskötsel, lantbruk, friluftsliv
och jakt är en stor utmaning för förvaltningen. Även positiva konsekvenser av rovdjursförekomst, t.ex. för viltskådning, måste beaktas i det sammanhanget. De stora rovdjuren påverkar andra vilda arter och utgör en komponent i de skandinaviska landekosystemen. Med nuvarande populationsstorlekar är dock effekten på ekosystemet begränsad.""

Kan undra var det breda stödet finns.

Är ni nyfikna på att läsa hela utredningen så finns den HÄR.

Inga kommentarer: