fredag 16 december 2011

Att spåra eller inte spåra...

Ja, ibland så undrar man varför man är snäll och offrar nattsömnen för att leta rätt på ett trafikskadat vilt. Förvisso ska man ju få betalt för de eftersök vi utför. Tycker att de är lite småkrångligt att få fyllt i alla uppgifter som krävs för att få ut dom utlovade beloppen. Och efter vad som hände Tinna Gunnarsson en mörk natt i oktober så har länsföreningen gått ut med en rekommendation till eftersöksjägarna i länet.
Den lyder så här:
" Vad gäller nu för kontaktmännen/eftersöksjägarna:
Länsföreningen är ingen part i eftersöksorganisationen men rekommenderar sina medlemmar:

att inte utföra eftersök på större trafikerade vägar (E-vägar och riksvägar med hög trafikintensitet) utan assistans från polis (eller räddningstjänst eller motsvarande)

att efter eget bedömande utföra eftersök även om utlovad utbildning och/eller utrustning ej har erhållits ""

Nu har jag fått sammanställt äkgobsen från höstens älgjakt innom PR-Älgskötselområde.
Vi lyckades komma upp i 6680 obstimmar. De är bra med tanke på att dom flesta älgarna skjuts redan första veckan. Antalet observationer per mantimme ligger på 0,129 älgar. De tror jag är skapligt bra.
Skjuten älg per mantimme har ökat från 0,007 till 0,01....
Andelen tjurar har liggat ganska konstant på 40% dom senaste fyra åren.
Och kalvar per hondjur ligger på 0,89. Om man jämför med länet i övrigt så är det PR som drar upp snittet i alla tabeller...

Vad de gäller avskjutningen så det 22 tjurar och 19 hondjur skjutna. Och hitills så är 42 kalvar fällda. Så kalvandelen ligger just över 50%. Målet med årets jakt var att vi skulle fälla 60% kalv, så vi får väl se vi kommer upp i de.
Vill ni ha sammanställningen av älgobsen så kan ni maila mig på kvistabo@gmail.com så skickar jag över den på Pdf.

Inga kommentarer: